“Laat uw enthousiasme niet bekoelen,

maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.”

Rom 12,11

  

De Heilige en Goddelijke Liturgie vindt elke zondag plaats vanaf :

  • 08.00 – 10.00 : De Ochtenddienst
  • 10.00 – 12.00 : De Heilige en Goddelijke Liturgie

Een korte voorstelling

De wens van een groep gelovigen uit Oost-Vlaanderen om over een geschikte plaats te beschikken volgens de orthodoxe geloofsbelijdenis en  tradities, heeft, vanaf het jaar 2004, geleid tot een reeks inspanningen om een Roemeens-Orthodoxe parochie op te richten.

 

Aldus met de zegen en de aanmoediging van Zijne Excellentie Jozef, aartsbisschop en metropoliet van West-en Zuid-Europa, werd op 30 oktober 2005 voor het eerst de Heilige en Goddelijke Liturgie gecelebreerd in de kerk van het voormalige begijnhof van Aalst.

 

Omdat deze gebedsruimte zich in een zichtbare staat van verval bevond werden sedert december 2007 een reeks herstellingen en verbeteringswerken uitgevoerd om de gebedsruimte te verfraaien.

 

Twee jaar later, op de belangrijkste feestdag van onze parochie, het feest van de Heilige Andreas, apostel van de Roemenen, heeft Zijne Excellentie Iosif ons verheugd met zijn aanwezigheid . Zijn bezoek viel samen met de voltooiing van de nieuwe iconostase en de plaatsing van de bijpassende iconen.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar Vader Constantin 0486/977 590 (zie Contact / Kerk adres)

Belangrijk:

Ten gevolge van mogelijke veranderingen van het Programma onafhankelijk van onze wil vragen we U om regelmatig onze Website te raadplegen onder Liturgisch programma