În momentul Înălțării Sale la cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi : « mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh … » (Mat 28,19). Urmând poruncii de a învăța și de a boteza, Biserica drept-măritoare și-a asumat această dificilă dar și sfințitoare sarcină. În acest sens, parohia « Sfântul apostol Andrei și Sfântul Materne », se înscrie în această lucrare a Bisericii prin înființarea ei ca și comunitate în Belgia (provincia Flandra Orientală).
Primele gânduri au pornit de la un grup de credincioși din provincia amintită care, din dorința de a avea un spaţiu de rugăciune specific credinţei şi tradiţiei ortodoxe, începând cu anul 2004, au depus eforturi susţinute în vederea deschiderii unei parohii ortodoxe române. Astfel, cu binecuvântarea şi încurajarea Î.P.S. Iosif, arhiepiscop şi mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, în data de 30 octombrie 2005 a fost săvârșită pentru prima oară Sfânta Liturghie în biserica fostului Beghinaj din oraşul Aalst.

Din luna septembrie 2005 până în luna decembrie 2007 au slujit cinci prezviteri (pr. lec. dr. Dorin Gabriel Pandele, pr. Sorin Tomuțiu – exclus între timp din rândul prezviterilor –, pr. Călin Buzura, pr. Mircea Filip și pr. dr. Ștefăniță Barbu) ce s-au străduit după putință și știință să închege comunitatea tânără și lipsită de maturitate duhovnicească.

În luna decembrie 2007, diaconul Constantin Pogor, pe atunci doctorand pe Vechiul Testament la Facultatea de teologie din Louvain-la-Neuve (Belgia), este hirotonit prezviter pe seama acestei parohii. Încă de la început, lăcașul de cult, aflat într-o stare avansată de degradare, va face parte din prioritățile prezviterului paroh. Astfel, în luna iunie 2008, au fost întreprinse o serie de lucrări de amenajare/igienizare ce au permis înfrumusețarea parțială a sfintei biserici. După doi ani, de ziua hramului principal al bisericii, Sfântul Andrei, apostolul românilor, comunitatea s-a bucurat de vizita Î.P.S. Părinte Iosif, moment ce a coincis cu încheierea lucrărilor la noul iconostas şi la înzestrarea acestuia cu icoanele necesare. Pe lângă aceste lucrări de restaurare, părintele Constantin a avut în vedere și înfrumusețarea cultului divin prin completarea obiectelor liturgice necesare.
Cu toate acestea până la acea dată lăcașul de rugăciune nu aparținea încă parohiei, ceea ce a făcut ca dificultățile să fie și mai mari. Așadar, din binecuvântarea Domnului, cu sprijinul frățesc al episcopului catolic Luc van Looy (Gent), al protopopului catolic Johan de Baere (Aalst) și al asociației parohiei CORFOO, în data de 03 octombrie 2012, biserica fostului Beghinaj din Aalst a fost luată în concesiune de către parohie pe o perioadă de 90 de ani.
Câteva luni mai târziu, în decembrie 2012, după patru ani de osteneală, biserica a fost recunoscută din punct de vedere juridic de către statul belgian, documentul fiind semnat de Geert Bourgeois, vice-ministrul-președinte al Guvernului flamand și ministrul flamand al Afacerilor administrative, al Administrației interioare, al Integrării civice, al Turismului și al Periferiei flamande a Bruxelului.

Concomitent cu aceste lucrări vizibile, părintele Constantin s-a îngrijit în mod constant de creșterea duhovnicească a fraților și a surorilor. Astfel, începând cu anul 2008, cu ocazia hramului Sfântului apostol Andrei, sărbătoarea principală a parohiei, vor fi invitați preoți și profesori cu înalt grad de pregătire teologică și cu o aleasă viață duhovnicească. Până în 2015 au conferențiat Î.P.S. Părinte Mitropolit Iosif, pr. dr. conf. Patriciu Vlaicu, iconografa Irina Gorbonouva-Lomax, pr. prof. Petre Semen, pr. prof. Vasile Mihoc, ierom. Constantin Chirilă, ierom. dr. Petru Pruteanu, pr. conf. dr. Constantin Necula, pr. prof. dr. Jean Boboc și protos. Iustin Petre.

Încă din anul 2007, de când părintele Constantin a fost numit pe seama acestei parohii, împreună cu credincioșii, au fost organizate sistematic diferite activități teologice (conferințe, lecturi biblice), culturale (prezentarea vieții și activității pictorului Vasilii Kandinsky de către specialistul de renume mondial Philippe Sers, concerte ale coralei « Gospodi », conferința domnului Jean-Paul Van der Elst « Transilvania : tărâm de refugiu și viitor cămin pentru flamanzi și valoni în secolele XI-XIII », concertul extraordinar susținut de cvartetul « Symphonis » – Opera Naţională Română din Iaşi), pastorale-misionare (pelerinaje, încondeierea oualelor de Paști, pictură bisericească pe sticlă), educative (cursuri gratuite de limba flamandă, școală parohială) și recreative (atelier de mărțișor, atelier de Crăciun, tombolă, grătare, excursii cu copiii).

În lunile mai și, respectiv, octombrie 2013, în biserica parohiei corul « Arhanghelos », format din prezviteri și diaconi din Belgia și Olanda, a înregistrat primele lor CD-uri (« Ziua Învierii » și « Cântările Sfintei Liturghii ») sub îndrumarea pr. dr. lect. Constantin Pogor.
Biserica deține și o mică bibliotecă ce conține cărți și reviste teologice, beletristică, precum și diferite dicționare și manuale școlare.

Din 2014, annual are loc Festivalul românesc din Flandra, un eveniment cultural de excepție în peisajul cultural românesc din Belgia.