Duminica 04 (Duminica 1-a din Post, a Ortodoxiei)
09h00 – 10h00 : Utrenia
10h00 – 12h00 : Sfanta Liturghie

Duminica 11 (Duminica a 2-a din Post, a sfantului Grigorie Palama)
09h00 – 10h00 : Utrenia
10h00 – 12h00 : Sfanta Liturghie

Duminica 18 (Duminica a 3-a din Post, a Sfintei Cruci)
09h00 – 10h00 : Utrenia
10h00 – 12h00 : Sfanta Liturghie

Duminica 25 (Duminica a 4-a din Post, a sfantului Ioan Scararul)
09h00 – 10h00 : Utrenia
10h00 – 12h00 : Sfanta Liturghie

Vineri 30
20h00 – 22h00 : Sfanta Taina a Maslului