Sfântul Ierarh Materne

20 septembrie

Viaţa şi lucrarea misionară a Sfântului Materne, evanghelizatorul şi apostolul Belgiei

NOTA : Viaţa Sfântului Ierarh Materne a fost tradusă şi adaptată din limba franceză din Jean Hamblenne, Saints et saintes de Belgique au premier millénaire, Braine-l’Alleud, Altaïr, 2015, a 2-a ediţie adăugată

Din informaţiile pe care le deţinem, în jurul anilor 42 şi 52 d.Hr., trei misionari pleacă din Roma cu scopul de a evangheliza Galia de Nord. Aceştia sunt Euherie şi cei doi fraţi ai săi, Valeriu şi Materne. Ei îşi îndreaptă paşii cu mare râvnă spre Trier, cel mai important şi mai opulent oraș din Galia Belgica, regiune locuită de păgâni. Cei trei fraţi, doritori de a încreştina ţinutul, nu vor fi primiţi cu braţele deschise, ci dimpotrivă, Euherie încercând să propovăduiască public că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu vrednic de adorare, riscă cu puţin să fie omorât cu pietre. Şi totuşi, Domnul dă putere lui Euherie să vindece în mod minunat pe fiul unei anume Albana, văduva unui puternic senator. Prin rugăciunile episcopului Euherie, tânărul se reface trupeşte iar mama sa se converteşte, slujind cu putere Bisericii şi răspândirii creştinismului în această regiune. Sfântul Euherie se stinge din viaţă la Trier după o perioadă de 23 de ani de slujire episcopală.

Fratele său Valeriu îi urmează timp de 15 ani, perioadă în care numărul creştinilor ajunge să depăşească pe cel al păgânilor.

Materne succede la rândul lui fratelui mai în vârstă, cu dorinţa profundă de a continua lucrarea de evanghelizare a acestor ţinuturi. Metoda lui era pe cât de simplă pe atât de roditoare. Acesta mergea ca un simplu pelerin de-a lungul râurilor Mozele şi Rin, oprindu-se la porţile satelor spre anunţarea Vestei celei bune (Evangheliei). Strădania lui îl aduce la Koln, unde construieşte lăcaşuri de rugăciune şi hirotoneşte preoţi, după cum l-a învăţat Sfântul apostol Petru, al cărui ucenic a fost.

Ajungând la Tongre, oraş impresionant situat la răscrucea a patru drumuri militare spre Bavai, Koln, Arlon şi Nimeg, Sfântul Materne construieşte un paraclis în cinstea Maicii Domnului şi pune bazele episcopiei, care mai târziu va fi transferată la Maastrict şi apoi la Liege. Faptul că el este întemeietorul unui scaun episcopal în Tongre a lăsat urme în amintirea urmaşilor, motiv pentru care sfântul este reprezentat în imagini ţinând în mâini o biserică cu trei turle, fiecare turlă reprezentând cele trei oraşe ce au fost evanghelizate de el: Trier, Koln şi Tongre. Din ultimul oraș, Materne, urmând cursul râului Meuse, ajunge la Namur şi Dinant. După ce le vizitează, ridică câte un paraclis. La Namur, se poate vizita şi astăzi biserica Sfântului Materne, situată pe strada Notre-Dame, chiar la poalele măreței sale cetățui. Sfântul continuă lucrarea de evanghelizare şi înalță biserici în localităţile Walcourt şi Ciney. Despre Ciney, o legendă povesteşte că toți cei cinci fii ai guvernatorului oraşului se îneacă într-un accident, însă sunt readuşi la viaţă mulţumită Sfântului Materne. Acest fapt minunat va duce la convertirea întregii familii la credinţa cea adevărată. În plus, în semn de recunoştinţă, tatăl copiilor oferă un teren pentru construcţia unei biserici. Această întâmplare este la originea blazonului cu cinci capete al oraşului Ciney, fiind şi o mărturie a prezenţei şi lucrării Sfântului Materne în regiune.

Sfântul a mai trecut şi prin alte localităţi unde, prin cuvinte de îndemn şi de încurajare ca model de credinţă creştină, a botezat şi îndemnat mulţi păgâni. Un biograf de al său spunea că nu se găsea infirmitate trupească sau duhovnicească care să nu primească uşurare de la Apostol, prin credinţa, smerenia, dulceaţa, bunătatea şi mai ales râvna sa pentru mântuirea sufletelor.

Spre sfârşitul celui de-al patruzecelea an din apostolatul său, întors la Koln, Sfântul Materne, la venerabila vârstă a senectuţii, se întoarce la Domnul în anul 130. Cele trei biserici pe care le-a ctitorit îşi vor disputa moaştele sale, ce vor ajunge în cele din urmă la Trier. Sfântul se odihneşte în pace alături de cei doi episcopi, predecesorii și frații săi: Euherie şi Valeriu. Materne este sărbătorit în eparhia de la Liege în data de 20 septembrie, iar în cea din Namur pe 25 septembrie. Basilica din Walcourt, biserica Saint Materne din Namur, precum şi biserica ortodoxă Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Materne din Aalst îi sunt închinate.