De kalender van liturgisch jaar 2018-2019 komt er binnenkort aan!

Zaterdag 8 september 2017: Geboorte van de Meest Heilige Moeder Gods

Donderdag 14 september 2017: Verheffing van het Heilig Kruis

Woensdag 15 november 2017 tot Kerstmis: Kerstvasten

Woensdag 20 september 2017: Patroonsfeest van de Heilige Materne

Donderdag 21 november 2017: Tempelgang van de Allerheiligste Moeder Gods

Donderdag 30 november 2017: Patroonsfeest, Feest van de Heilige Apostel Andreas

Maandag 25 december 2017: Kerstmis, Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus

 

Maandag 1 januari 2018: Besnijdenis van Christus

Zaterdag 6 januari 2018: Theofanie (Doopsel van Christus)

Zondag 7 januari 2018: Synaxis van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Vrijdag 2 februari 2018: Ontmoeting van Jezus in de tempel

Maandag 19 februari  tot Pasen 2018: Grote Vasten

Zondag 11 maart 2018: Zondag van het Heilige Kruis

Zondag 25 maart 2018: Bezoek van de aartsengel Gabriël aan de Meest Heilige Moeder Gods

Maandag 26 maart 2018: Synaxis ter ere van de aartsengel Gabriël

Zaterdag 31 maart 2018: Lazaruszaterdag

Zondag 1 april 2018: Palmzondag, Intocht van Christus in Jeruzalem

Maandag 2 april tot Pasen 2018: Heilige Week

Zondag 8 April 2018: Pasen

Maandag 9 april 2018: Paasmaandag

Maandag 9 april tot zondag 15 april 2018: Lichte Week

Donderdag 17 mei 2018: Hemelvaart van Christus

Zondag 27 mei 2018: Pinksteren

Maandag 28 mei 2018: Pinkstermaandag

Zondag 3 juni 2018: Allerheiligen

Zondag 24 juni 2018: Geboorte van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Maandag 11 juni tot vrijdag 29 juni 2018: apostelvasten

Vrijdag 29 juni 2018: Apostel Petrus en Paulus

Woensdag 1 augustus  tot 15 augustus 2018: Moeder Godsvasten

Maandag 6 augustus 2018: Transfiguratie van Jezus op de Tabor

Woensdag 15 augustus 2018: Ontslaping van de Meest Heilige Moeder Gods

Woensdag 29 augustus 2018: Onthoofding van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper