“Heilige Koning Neagoe Basarab”

 

In het begin van het jaar 2010 heeft onze parochie voor onze kinderen een stevige opvoeding op Christelijk vlak en een opleiding van hun moedertaal voorzien. Elk jaar organiseerde onze school een cursus taal en Roemeense literatuur en een Christelijke spirituele vorming. Tegelijkertijd in het teken van respect en het waarderen van onze naaste, hebben we onze parochiale school onder de bescherming van de Heilige Koning Neagoe Basarab een groot cultureel en schepper van vrede geplaatst.

Het doel van deze opleiding is, onze kinderen de kennis bij te brengen van de spirituele en Roemeens cultuur.

In de maand september bij het begin van het nieuwe schooljaar en na de heilige Eucharistieviering zullen we de parochiale school voorstellen en tevens zullen we de nodige inschrijvingsformulieren ter beschikking stellen tesamen met de reglementen van de school. De lessen zullen gegeven worden door personen die op dit domein gespecialiseerd zijn.

Voor meer inlichtingen kan U zich in verbinding stellen met docente Andreea Pogor (Tel: 0486 977 590).

Hartelijk welkom!