2019

Zondag 8 september: Geboorte van de Meest Heilige Moeder Gods

Zaterdag 14 september: Verheffing van het Heilig Kruis

Zondag 23 september: Patroonsfeest van de Heilige Materne

Maandag 1 oktober: Bescherming van de Meest Heilige Moeder Gods

Vrijdag 8 november: Synaxis van de Aartsengelen Gabriël en Michaël

Vrijdag 15 november tot Kerstmis: Kerstvasten

Donderdag 21 november: Tempelgang van de Meest Heilige Moeder Gods

Zondag 1 december: Patroonsfeest, Feest van de Heilige Apostel Andreas

Vrijdag 6 december: Heilige Nikolaas, Aartsbisschop van Myra

Woensdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag, Synaxis van de Meest Heilige Moeder Gods

Vrijdag 27 december: Derde Kerstdag

2020

Woensdag 1 januari: Besnijdenis van Christus

Maandag 6 januari: Theofanie (Doopsel van Christus)

Dinsdag 7 januari: Synaxis van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Donderdag 30 januari: Heiligen Basilius De Grote, Gregorius De Theoloog en Johannes Chrysostomus

Zondag 2 februari: Ontmoeting van Jezus in de tempel

Maandag 2 maart  tot Pasen: Grote Vasten. De week ervoor is vegetarisch (geen vlees).

Maandag 9 maart: 40 Heilige Martelaren van Sebaste

Zondag 22 maart: Zondag van het Heilige Kruis

Woensdag 25 maart: Bezoek van de aartsengel Gabriël aan de Meest Heilige Moeder Gods

Zaterdag 11 april: Lazaruszaterdag

Zondag 12 april: Palmzondag, Intocht van Christus in Jeruzalem

Maandag 13 april tot Pasen: Heilige Week

Zondag 19 April: Pasen

Maandag 20 april: Paasmaandag

Maandag 20 april tot zondag 26 april: Lichte Week

Donderdag 21 mei: Feest van de Heilige Konstantijn en Helena, gelijken aan de apostelen

Donderdag 28 mei: Hemelvaart van Christus

Zondag 7 juni: Pinksteren

Maandag 8 juni: Pinkstermaandag

Zondag 14 juni: Allerheiligen

Maandag 15 juni tot maandag 29 juni: apostelvasten

Woensdag 24 juni: Geboorte van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Maandag 29 juni: Apostel Petrus en Paulus

Maandag 20 juli: Profeet Elias

Zaterdag 1 augustus tot 15 augustus: Moeder Godsvasten

Donderdag 6 augustus: Transfiguratie van Jezus op de Tabor

Zaterdag 15 augustus: Ontslaping van de Meest Heilige Moeder Gods

Zaterdag 29 augustus: Onthoofding van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper