2020

Dinsdag 8 september: Geboorte van de Meest Heilige Moeder Gods

Maandag 14 september: Verheffing van het Heilig Kruis

Zondag 20 september: Patroonsfeest van de Heilige Materne

Donderdag 1 oktober: Bescherming van de Meest Heilige Moeder Gods

Zondag 8 november: Synaxis van de Aartsengelen Gabriël en Michaël

Zondag 15 november tot Kerstmis: Kerstvasten

Zaterdag 21 november: Tempelgang van de Meest Heilige Moeder Gods

Dinsdag 1 december: Patroonsfeest, Feest van de Heilige Apostel Andreas

Zondag 6 december: Heilige Nikolaas, Aartsbisschop van Myra

Vrijdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus

Zondag 26 december: Tweede Kerstdag, Synaxis van de Meest Heilige Moeder Gods

Maandag 27 december: Derde Kerstdag

2021

Vrijdag 1 januari: Besnijdenis van Christus

Woensdag 6 januari: Theofanie (Doopsel van Christus)

Donderdag 7 januari: Synaxis van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Zaterdag 30 januari: Heiligen Basilius De Grote, Gregorius De Theoloog en Johannes Chrysostomus

Dinsdag 2 februari: Ontmoeting van Jezus in de tempel

Maandag 9 maart: 40 Heilige Martelaren van Sebaste

Maandag 15 maart  tot Pasen: Grote Vasten. De week ervoor is vegetarisch (geen vlees).

Donderdag 25 maart: Bezoek van de aartsengel Gabriël aan de Meest Heilige Moeder Gods

Zaterdag 24 april: Lazaruszaterdag

Zondag 25 april: Palmzondag, Intocht van Christus in Jeruzalem

Maandag 26 april tot Pasen: Heilige Week

 ~~ Zondag 2 mei: Pasen ~~

Maandag 3 mei: Paasmaandag

Maandag 3 mei tot zondag 9 mei: Lichte Week

Vrijdag 21 mei: Feest van de Heilige Konstantijn en Helena, gelijken aan de apostelen

Donderdag 10 juni: Hemelvaart van Christus

Zondag 20 juni: Pinksteren

Maandag 21 juni: Pinkstermaandag

Zaterdag 6 juni: Allerzielen

Dinsdag 15 juni tot dinsdag 29 juni: apostelvasten

Donderdag 24 juni: Geboorte van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper

Maandag 29 juni: Apostel Petrus en Paulus

DInsdag 20 juli: Profeet Elias

Zondag 1 augustus tot 15 augustus: Moeder Godsvasten

Vrijdag 6 augustus: Transfiguratie van Jezus op de Tabor

Zondag 15 augustus: Ontslaping van de Meest Heilige Moeder Gods

Zondag 29 augustus: Onthoofding van de Heilige Johannes, Doper en Voorloper