Personen die wensen de activiteiten van onze parochie te ondersteunen kunnen dit doen door

  • financiële steun. Rekeningnummer BE90 9731 4682 8732 op naam van CORFOO
  • in natura door te helpen met activiteiten en het onderhoud van het gebouw

Wij danken u van harte !